Jak nás můžete podpořit?

Jak nás můžete podpořit?

 

Tuto akci organizuje Libertariánský institut (www.libertariani.cz). Důvody vzniku LI viz ZDE.

Pokud je vám naše úsilí sympatické, pak můžete:

  • Říci o nás svým příbuzným, kamarádům, známým. Hlásit se trvale k myšlence, že minimální a efektivní stát je řešením. Protože lidi si mají své záležitosti většinu spravovat sami a nést za to odpovědnost;
  • Darovat nám libovolnou částku. Chápeme, že třeba nemáte čas, abyste se nějak osobně angažovali a ztráceli čas. Dělejte to, co umíte a co vás živí. My umíme propagovat naše myšlenky. Pokud neurčíte jinak, pak nejméně 90 % z darovaných peněz věnujeme na propagaci výhod minimálního státu (a nevýhod státu přebujelého, sloužícího k uspokojení potřeb některých na úkor všech). Darovat můžete pomocí následujícího formuláře:

Bez vás to nedokážeme! Má to cenu!