Zásada naprosté apolitičnosti

Zásada naprosté apolitičnosti

Libertariánský institut se zabývá systémovými otázkami, nikoli praktickou politikou. Naše výstupy jsou a budou veřejné, nemůžeme ovšem zamezit tomu, aby nebyly využity politiky či politickými subjekty, stejně jako kýmkoli jiným. Přesto k odstranění všech pochybností veřejně prohlašujeme, že Libertariánský institut nikdy a za žádných okolností

  • nebude přetransformován do žádné politické strany, hnutí či jakkoli jinak politicky orientovaného subjektu, ani k tomu nevyužije své členy či sympatizanty
  • nebude nikdy a za žádných okolností doporučovat komukoli volbu jakékoli politické stany, hnutí či jiného politicky orientovaného subjektu
  • nebude nikdy a za žádných okolností hodnotit aktuální politické kauzy, pokud to nebude účelné z hlediska systémového hodnocení společenských vztahů a jejich uspořádání
  • nebude nikdy a za žádných okolností vyjadřovat hodnocení konkrétních politiků, pokud to nebude účelné z hlediska systémového hodnocení společenských vztahů a jejich uspořádání
  • nepracuje a nikdy nebude pracovat na objednávku či ve spolupráci s žádným politickým subjektem.